Podniková kultúra

Základné hodnoty

2

Úprimný
Spoločnosť vždy dodržiava zásady orientovanej na ľudí, poctivú prevádzku, kvalitu v prvom rade a spokojnosť zákazníkov.
Konkurenčná výhoda našej spoločnosti sa nesie v takom duchu, každý krok robíme s pevným prístupom.

Inovácia
Inovácie sú podstatou našej tímovej kultúry.
Inovácia prináša rozvoj, prináša silu,
Všetko pochádza z inovácií.
Naši zamestnanci inovujú koncepty, mechanizmy, technológie a manažment.
Naša spoločnosť je vždy aktívna, aby sa prispôsobila zmenám stratégie a prostredia a pripravila sa na nové príležitosti.

Zodpovednosť
Zodpovednosť dáva vytrvalosť.
Náš tím má silný zmysel pre zodpovednosť a poslanie voči zákazníkom a spoločnosti.
Sila tejto zodpovednosti je neviditeľná, ale je ju cítiť.
Bol hybnou silou rozvoja našej spoločnosti.

Spolupráca
Spolupráca je zdrojom rozvoja a vytváranie vzájomnej výhodnej situácie sa považuje za dôležitý cieľ rozvoja podniku. Prostredníctvom efektívnej spolupráce v dobrej viere sa snažíme integrovať zdroje a navzájom sa dopĺňať, aby profesionáli mohli naplno využiť svoje odborné znalosti.

Poslanie

Illustration of business mission

Optimalizujte energetické portfólio a prevezmite zodpovednosť za zaistenie udržateľnej budúcnosti.

 Vízia

arrow-pointing-forward_1134-400

Poskytnite komplexné riešenie pre čistú energiu.

CHCETE S NÁMI PRACOVAŤ?