Firemná kultúra

Základné hodnoty

2

Čestný
Spoločnosť vždy dodržiava zásady orientácie na ľudí, poctivej prevádzky, kvality na prvom mieste a spokojnosti zákazníka.
Konkurenčnou výhodou našej spoločnosti je taký duch, že každý krok robíme s pevným prístupom.

Inovácia
Inovácia je podstatou našej tímovej kultúry.
Inovácie prinášajú rozvoj, prinášajú silu,
Všetko pramení z inovácií.
Naši zamestnanci inovujú koncepty, mechanizmy, technológie a manažment.
Naša spoločnosť sa vždy aktívne prispôsobuje zmenám v stratégii a prostredí a pripravuje sa na nové príležitosti.

Zodpovednosť
Zodpovednosť dáva vytrvalosť.
Náš tím má silný zmysel pre zodpovednosť a poslanie voči zákazníkom a spoločnosti.
Sila tejto zodpovednosti je neviditeľná, ale možno ju cítiť.
Bol hybnou silou rozvoja našej spoločnosti.

Spolupráca
Spolupráca je zdrojom rozvoja a vytváranie vzájomne výhodnej situácie sa považuje za dôležitý cieľ rozvoja podniku.Prostredníctvom efektívnej spolupráce v dobrej viere sa snažíme integrovať zdroje a navzájom sa dopĺňať, aby profesionáli mohli naplno využiť svoje odborné znalosti.

Misia

Ilustrácia podnikateľskej misie

Optimalizujte energetické portfólio a prevezmite zodpovednosť za umožnenie udržateľnej budúcnosti.

Vízia

arrow-pointing-forward_1134-400

Poskytnite komplexné riešenie pre čistú energiu.

CHCETE S NÁMI PRACOVAŤ?